Salem India Bouwproject Jef De schepper

Steun inzake de bouw van een opvanghuis, school en woningen

Meer info: http://www.indiatrust.be/