Rotary Hoogstraten-Kempen

Service Above Self


Hoe het begon...

Eind november 1984 gaf RC Turnhout groen licht aan Charles Verwaest met als opdracht een nieuwe club op te richten. De commissie’ uitbreiding’ gevormd door het kwartet van de drie Charles (Boks,Schrijvers,Verwaest) aangevuld met Paul Hoet moest de regio Kempen qua bevolking en beroepsactiviteiten doorlichten, om een geschikt territorium voor een nieuwe club te vinden.

Na een drietal verkennende vergaderingen, werd de officieuze start gegeven op 5 december 1985 in de Teniershoeve te Merksplas,7 leden vormden de kern waaruit een nieuwe club moest ontspruiten.


Meer over ons